-Kropp och själ hör ihop
Om du får spänningar i kroppen t ex vid ensidigt arbete, stress, oro elller ouppklarade känslor så svarar kroppen med obalans eller kanske sjukdom. Genom att släppa spänningar kan du frigöra energi till att leva ett bättre liv. Ju mer balanserad du är,
desto bättre fungerar du...

-Du får den behandling du behöver
Du får en för dig anpassad behandling i en avstressande miljö med musik, levande ljus och väldofter där du kan finna avslappning och känna lugn och harmoni.
till Källa Anno
om mig

Sedan årsskiftet finner du mig nu på Arabygatan 27
(vid Beijers 1 trappa upp)

Öppettider:
Måndagar 15-17, övriga dagar enl. överenskommelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa Anno - Arabygatan 27 - 35246 - VÄXJÖ - Tel: 0470-729430 - Mobil: 0703-698118 - kalla.anno@telia.com